Allmänna villkor

John Fredrik AB tillämpar nedan allmänna leveransvillkor för köp och leveranser inom Sverige, såvida inte parterna skriftligen har avtalat annat.
Ersätter villkor med tidigare datum.

§1 Bestämmelsernas inbördes ordning

Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller villkor gäller följande inbördes ordning:

 1. Det mellan parterna skriftliga avtalet, dock med förbehåll om priset vilket anges nedan.
 2. John Fredriks allmänna köp- och leveransvillkor 2016-03-01
 3. AA VVS 09

§2 Priser

Leveransdagens priser gäller om inget annat är avtalat. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. John Fredrik AB förbehåller sig rätten till prisjustering på redan avtalat pris på grund av förändringar i valuta- och råvarupriser. Vi tillämpar rörliga priser på kopparrör och justerar dessa priser varje månad..

John Fredrik reserverar sig för eventuella fel i tryckt material eller i vår webbutik.

§3 Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren är 30 dagar och likvid ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta på +13 %.

§4 Anmärkning på faktura

Anmärkning på faktura ska ske skriftligen inom 14 dagar från fakturadatum till info@johnfredrik.se. Ange fakturanummer samt orsak till anmärkning.

§5 Frakt

Vid nettoordervärde under 1500 kr debiteras en transportkostnad på 225 kr. Om kund har flera orders understigande 1500 kr till samma adress och samma dag debiteras endast en fraktkostnad. Vid restorderleverans debiteras ingen fraktkostnad.

§6 Emballage

Angivna priser per artikel gäller inklusive sedvanligt engångsemballage. Övrigt emballage eller lastbärare debiteras enligt nedanstående lista och krediteras vid retur. Kreditering förutsätter att emballaget eller lastbäraren är i felfritt skick vid retur.

 1. EUR-pall 90 SEK
 2. Halvpall 70 SEK
 3. Krage helpall 70 SEK
 4. Krage halvpall 40 SEK
 5. Badkarsemballage 100 SEK

§7 Leveranstid

Leverans ska ske inom avtalad tid.

§8 Äganderättsförbehåll

Äganderätten till sålda varor förbehålls John Fredrik AB, till dess varorna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja inköpta varor innan dessa är till fullo betalda. John Fredrik AB förbehåller sig också rätten att återta varor om kunden inte iakttar betalningsvillkoren.

§9 Reklamation

Vid reklamation av vara följer John Fredrik branschens regler (AA VVS 09).

§10 Returer

Returavdraget är 25 % av varans/varornas fakturerade värde. Returer görs efter överenskommelse mellan kund och John Fredrik AB. John Fredrik AB accepterar returer efter att följande krav uppfylls;

 1. Order, följesedel eller faktura visar att varan är inköpt hos John Fredrik AB.
 2. Vara är i nyskick och återfinns i oskadad originalförpackning.
 3. Vid retur av olika artiklar ska de återlämnas artikelvis och separerade.
 4. Retur ska göras inom 3 månader efter att kunden fått varan.

Vid retur av ej lagerfört material (skaffningsvaror) tillkommer leverantörens returavdrag samt leverantörens returfrakt. Kundanpassade varor tas ej i retur.

Vid retur av vara där John Fredrik är ansvarig görs inget returavdrag.