Integritetspolicy

Från och med den 25:e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft, vilket påverkar alla bolag som hanterar personuppgifter om EU-medborgare. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Vi på John Fredrik uppdaterar vår personuppgiftspolicy i enighet med dessa nya regler, samt för att göra dem enklare för dig att läsa och förstå.

Varför sparar vi data

För att kunna genomföra de tjänster vi erbjuder behöver vi spara viss information om våra kunder, leverantörer och samarbetspartner. Nedan är några exempel på den rättsliga grund vi har för ändamålen.

 • Tillhandahålla tjänster och material
  Vi behöver behandla dina data för att identifiera dig som kund, för att bland annat kunna hantera och leverera beställningar enligt avtal. Vi behandlar även data för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att hantera reklamationer och garantiärende med mera.

  Rättslig grund: Fullgörande av avtal

 • Efterlevnad av lagar
  Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

  Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

 • Annan kommunikation om tjänster
  Vi behandlar dina data i samband med annan kommunikation med dig, när vi till exempel skickar information om och är i kontakt med dig angående våra tjänster, eller hjälper till med tekniska frågor med mera.

  Rättslig grund: Berättigat intresse

 • Information och direktmarknadsföring
  Vi behandlar olika typer av data för att bland annat kunna informera om saker relaterat till John Fredrik, som t.ex. en prisjustering. Vi använder de även för direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, SMS, MMS, e-post, nyhetsbrev eller liknande.

  Rättslig grund: Berättigat intresse

Vilka data samlar vi in

Vi sparar namn, kontaktuppgifter (telefon, fax, mail med mera), adress och liknande. Det kan även vara uppgifter som organisationsnummer, identifikationsnummer, användarnamn och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Till vem lämnar vi ut data

Uppgifter vi sparar är främst för personal på John Fredrik. Men kan i vissa fall lämnas vidare till underleverantörer om det behövs för att kunna utföra våra tjänster. Dessa parter får dock inte använda data om dig till något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor vi anger.

Till exempelvis kan en adress lämnas vidare till transportföretag för att kunna leverera material. Ett telefonnummer kan lämnas till en leverantör. Namn, adress kan lämnas vidare till leverantören av kundens egna verksamhetssystem om det finns en EDI-koppling.

Vi är skyldiga att på begäran, enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut den data som följer av myndighetsbeslutet, t.ex. till Skatteverket.

Vi överför inga personuppgifter till tredje land.

Hur länge vi sparar data

Generellt sparas uppgifter så länge de behövs, efter det raderas dem.

Som privatperson har du rätt att bli bortglömd och raderas ur våra system, dock trumfar bokföringslagen GDPR och begränsar vilka uppgifter vi får plocka bort. Bokföringslagen kräver att vi sparar underlag 7 år.

Hur samlar vi in data

Det personliga data vi samlar in kommer främst direkt från dig som kund eller leverantör. Vi samlar dock in viss personlig data från andra källor:

 • Du lämnar själv data när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss. Till exempel när du beställer material, skickar ett mail eller blir webbanvändare
   
 • Genom att vår hemsida använder cookies som samlar in information från din webbläsare när du handlar via vår hemsida
   
 • Vi loggar viss data på t.ex. vår webbserver. Denna information kan användas vid eventuell felsökning. Loggar skriver över sig själva
   
 • Publika register som eniro och allabolag, men även andra register som används för bland annat kreditbedömningar som Credit Safe

Tas beslut automatiskt på mina data

Ja, vissa beslut sker automatiskt. Exempelvist tas vissa beslut om kreditlimit och kreditspärr automatiskt baserat på data.

Du bestämmer över dina data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke (Se nedan för kontaktuppgifter).

Du äger dina data och har rätt att:

 • Ändra godkännande om hur vi hanterar dina data
   
 • Få ett utdrag på den data vi har sparad
   
 • Rätta felaktig data
   
 • Begära radering av data

Kontakta oss på 031-65 62 00 eller info@johnfredrik.se

Obs, för att kunna utföra de tjänster vi tillhandahåller behöver vi hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna data till oss, om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra tjänster till dig.