John Fredriks historia

Grosshandlaren Gustaf Bolander lade grunden

Föregångaren till våra dagars John Fredrik AB är Gust. Bolander & Co Grosshandelsfirma. Firman grundades den 2 september 1872 av grosshandlaren C G Bolander vid Magasinsqvarteret 3 (Torggatan) i Göteborg. År 1877 erhöll Gust. Bolander & Co utställningsmedalj från Lantbruksutställningen i Uddevalla. Denna medalj finns bevarad i John Fredriks ägo och vi räknar året 1877 som John Fredriks födelseår

Efter Bolanders död, köptes företaget år 1908 av tre personer: John Frans Andersson (resande), Erik Wetterkvist (kontorschef) och Gustav Ander (lagerchef). De bildade AB John Fr. Andersson & Co (i folkmun John Fredrik). Det är först 1908 som John Fredrik registreras som ett aktiebolag. De nya ägarna drev bolaget framgångsrikt under många år.

Från år 1920 började JFA att sälja galvaniserade rör och rördelar. Kunderna var i huvudsak mejerier och bönder. De galvaniserade produkterna behövdes främst för modern vattenförsörjning.

VVS-sortimentet ökar

Den första riktiga "rörläggarordern" fick JFA av Birger Eriksson som köpte material till 10 villor på Långedragsvägen. Därmed träder bolaget in i VVS-eran. På 1920-talet ökade försäljningen av "rörläggeriprodukter" på bekostnad av "mejeriprodukter". År 1950 tar VVS-sortimentet över helt och de speciella produkterna för mejerier avvecklades. I mitten på 60-talet

Dagens John Fredrik

År 1971 tog familjen Nyholm (Gurli, KG och PG Nyholm) över samtliga aktier i bolaget. Det var samma år som John Fredrik köpte de nuvarande lokalerna på Generatorsgatan på Hisingen.