Miljöpolicy

John Fredrik arbetar aktivt med miljöfrågor för att minska miljöpåverkan. Vår verksamhet ska sträva efter en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi skall

  • Uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.
  • Arbeta för att minska vår miljöpåverkan i samhället vid varje tillfälle det är ekonomiskt och tekniskt möjligt.
  • Ge miljöarbetet samma prioritering som övriga verksamhetsfrågor.
  • Sträva efter en resurssnål verksamhet med återvinning av återvinningsbart material.
  • Vara branschledande inom hänsynstagande till miljön.

Miljömål

  • Miljöbelastningen från våra transporter skall vara så liten som möjligt med hänsyn tagen till ekonomi och tid.
  • John Fredrik ABs fordonspark skall successivt bytas ut till fordon som håller högsta miljöklass.
  • Våra produkter skall uppfylla gällande miljölagstiftning.